ระบบรับส่งหนังสืออิเลคทรอนิคส์ ของ สำนังานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข ๕ ราชบุรี
วัตุประสงค์
๑. จัดทำขึ้นเพื่อรับส่งหนังสือระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๕ ราชบุรี กับ หน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้หนังสือราชการที่ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงปลายทางอย่างรวดเร็ว
๓ เพื่อให้สามารถ ติดตาม ดูสถานะหนังสือว่าได้รับหรือยังไม่ได้รับได้
๔.เพื่อให้สามารถค้นหาสำเนา หนังสือ ที่ส่งไปแล้ว รับไปแล้ว ได้อย่างรวดร็ว
๖.เพื่อลดการใช้กระดาษ ทั้งฝั่งผู้รับผู้ส่ง กรณีอ้างหนังสือในระบบแฟ้มอิเลคทรอนิคส์ และไม่พิมพ์ต้นฉบับ หนังสือที่อ้างอิลหรือส่งมาด้วย
๗. สามรถส่งแนบ แฟ้มอิเลคทรอนิคส์ รูปแบบ อื่นๆได้
๘. ลดค่าบริหารจัดการ ในการจัดส่งเอกสาร กรณีที่ไม่ต้องการต้นฉบับ

Flow Chart System


การเข้าร่วมระบบ รับ-ส่งหนังสือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๕ ราชบุรี

1.สมัครเข้าร่วมระบบ รับส่งหนังสือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๕ ราชบุรี จะได้รับรหัสผ่านเป็นของผู้ใช้ในหน่วยงาน
2. ศึกษาการทำงาน เรียนรู้การทำงานระบบ จากคู่มือ หรือติดต่อขอเข้าฝึกการใช้งาน
3. เข้าระบบรับ-ส่ง หนังสือด้วยรหัสผ่านของหน่วยงาน