ข่าว ระบบ รับ-ส่ง หนังสือ  
         ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหนังสือเข้า e-office บนมือถือแอนดรอย แล้วติดตั้งบนมือถือ คลิกที่นี่
         เรียนผู้ใช้งาน ที่มีหนังสือเข้าค้างไว้ ที่ได้รับหนังสือจริงแล้วช่วยคลิกรับหนังสือด้วย
เนื่องจากจะทำให้สับสนว่าเป็นหนังสือเข้ามาใหม่ หรือหนังสือที่เคยรับไปแล้ว เพราะรายการหนังสือรับจะเป็นหนังสือเข้ามาใหม่ต้องเปิดและพิมพ์เข้าระบบสารบรรณสำนักงาน หนังสือรับแล้วจะเข้าไปที่รายการหนังสือที่รับแล้ว
         เรียน ผู้ที่เข้าทำงานระบบใหม่ว่าระบบไม่สามรถใช้งานกับโปรแกรมเปิดอินเตอร์เน็ต IE ที่เป็นตัว E สีน้ำเงิน จะ loginได้ แต่เมนูไม่ตอบสนอง ต้องใช้โปรแกรมเปิดระบบที่ไม่ใช่ IE เช่น fireFox หรือ Chrome หรือ Opera
         เปิดใช้ระบบเต็ม ระบบรับส่งหนังสือ สสอ./สสจ./ รพ./ รพ.สต./ อบท. ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 หนังสือทั่วไปจะส่งไปยังปลายทางด้วยระบบนี้เท่านั้น จะไม่ส่งต้นฉบับไปทางระบบจดหมายอีก สามารถอ้างอิงหนังสือผ่านระบบนี้ ได้ ยกเว้นหนังสือมีชั้นความลับ หนังสือข้อมูลส่วนบุคคล ส่งทางจดหมายอย่างเดียว ส่วนเอกสารการเงินที่ต้องใช้ต้นฉบับ ส่งผ่านระบนี้แล้วส่งตัวจริงทางจดหมายด้วย หรือส่งทางจดหมายอย่างเดียวก็ได้
         สำนักงานได้พัฒนาระบบรับ-ส่ง หนังสือ ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๕ ราชบุรี กับ หน่วยงานในเขตพื้นที่ ทำการทดสอบรับส่งระยะแรกกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด ๘ จังหวัด ในเดือน กันยายน ๒๕๕๖ ทำการขายไปยัง รพ. รพ.สต. สสอ. อบท. ในช่วง ต.ค. 56-31 ธ.ค. 56 ดำเนินการรับส่งจริงปีปฏิทิน 2557 1 ม.ค. 2557 เป็นต้นไป ระยะทดสอบ จนถึง 31 ธ.ค. 2556 จะรับส่งคู่ขนานตัวจริงกับ ไฟลฺอิเทคทรอนิคส์ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 จะส่งเฉพาะไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ยกเว้นเอกสารอ้างอิงทาง การเงิน และบุคคล เอสารที่ปกปิด และชั้นความลับ
         ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ระบบรับ-ส่ง หนังสือ เวอร์ชั่น 2556-02 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ดาวน์โหลดที่นี่
  คำถามที่ถามบ่อย FAQ  
 
         อบท. จะหา รหัส user 5 หลักได้อย่างไร ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุม เลยหาคู่มือไม่ได้ ทำอย่างไร
         ให้ดาวน์โหลด ที่นี่ รายชื่อ อปท. แล้วหาชื่อ อปท รหัส user คือ ห้าตัวช่องสุดท้าย ถ้าขึ้นต้นด้วย L ให้พิมพ์ตัวใหญ่
         กรณี หน่วยงาน สาธารณสุข หารหัสผู้ใช้งานเป็นรหัสหน่วยงาน 5 หลักได้อย่างไร
        

คลิกค้นหาหน่วยงาน สาธารณสุข


พิมพ์ ช่องชื่อหน่วยงานช่องเดียว ให้เต็ม ไม่ต้องใส่ข้อมูลช่องอื่นอีก เช่น
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง แล้วคลิกค้นหา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง แล้วคลิกค้นหา
         ค้นหารหัส เทศบาล อบต. ได้อย่างไร
         จากคู่มือ เอกสารประกอบการชี้แจง กองทุนฯ 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี วันที่ 26-27 พย. 56 เล่ม สีชมพูหน้า 72 เป็นต้นไป หาชือ อบท. รหัสคือ 5 หลักช่อง vendor
         ในสำนักงานมีคนรับผิดชอบรับ-ส่ง หนังสือหลายคน เมื่อคนรับผิดชอบหลัก เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วคนอื่นเข้าใช้งานไม่ได้ ทำอย่างไร อยากจะแยกเป็นคนๆได้หรือไม่ เพราะอยู่คนละตึก หรือคนละแผนก และอยากแยกรหัสผ่านเป็นของแผนก หรือตึก หรืองานจะได้หรือไม่
         ทางระบบสามรถใส่ รหัสหน่วยงานอันเดียวกัน
         ส่งหนังสือในระบบแล้วส่งตัวจริงหรือไม่
         ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป รพ./รพ.สต./สสอ./สสจ. จะรับส่งหนังสือผ่านระบบนี้เท่านั้น โดยมีเงื่อไขดังนี้
รับ-ส่งหนังสือ ผ่านระบบ

ยกเว้น ห้ามส่ง ความลับส่วนบุคคล หนังสือมีชั้นความลับ ส่งทางจดหมายเท่านั้น
หนังสือที่ต้องใช้ต้นฉบับทางด้านการเงิน เช่นใบเสร็จ โครงการ ใบสำคัญรับเงิน อาจส่งผ่านระบบแล้วส่งตัวจริงทีหลัง หรือทางจดหมายอย่างเดียวได้

         เข้า http://rbreoffice.nhso..go.th/eoffice แล้วคลิกปุ่มไม่ตอบสนอง
         ระบบไม่ตอบสนอง หรือใช้ไม่ได้กับ ie หรืออินเตอร์เน็ตเอกพลอร์เลอร์ รูปตัว e สีน้ำเงิน ต้องใช้ FireFox หรือ Chrome ถึงจะเปิดได้ ต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง
         ใครเป็นผู้รับผิดชอบ รับ-ส่ง หนังสือของสำนักงาน
         แล้งแต่สำนักงานแต่ละสำนักงานมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ เป็นการบริหารจัดการภานในสำนักงาน
         เข้าระบบไม่ได้ ไม่มีที่ พิมพ์รหัสผ่าน
         1. สสจ./สสอ./รพ.สต./รพ. user ใช้รหัส 5 ตัวของหน่วยงาน สสอ. สอบถาม สสจ. สปสช. หรือ นวก.สส. ที่รับผิดชอบข้อมูล ของหน่วยงาน 2. อบท. (อบต./ทต./ทศ./อบจ. etc) user ใช้รหัสเวนเดอร์ของหน่วยงาน 5 หลัก
รหัสผ่านไม่ต้องใส่แล้ว ใส่แต่รหัสหน่วยงาน 5 หลัก

ถ้าไม่ได้ ต้องขอเพิ่ม user ของบุคคล ตึก หรือฝ่ายงาน ที่ 084-4390117 ระบุชื่อ นามสกุล ฝ่ายงาน หรือ ตึก หรือ งาน และสำนักงาน
         การสมัครเข้าร่วมจะทำอย่างไร สำหรับหน่วยงานที่ไม่ใช่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สารธารณสุขอำเภอ รพ. รพสต. อบท. ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้เป็นหน่วยงานที่เปิดให้มีการใช้งานเป็นทางการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 รหัสผู้ใช้งาน คือรหัส หน่วยงาน 5 หลัก ของหน่วยงาน สสอ.สอบถาม สนย. หรือ สสจ หรือ สปสช. / อบท. รหัส 5 หลักคือ รหัสเวนเดอร์ กองทุนท้องถิ่น ดูได้จากคู่มือประชุมชี้แจงกองทุน เล่มสีชมพู หน้า 70 เป็นต้นไป รหัสผ่าน คือคำว่า password เมือเข้าแล้วช่วยเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วสื่อสารให้ ให้ทราบกันเป็นการภายในสำนักงานเพื่อผู้รับผิดชอบท่านอื่นจะได้เข้ามาเปิดหนังสือได้
         ติดต่อสอบถามที่ 032-332590 084-4390117 ถ้าได้รับการตกลงเข้าร่วม จะได้รหัสผ่านเข้าใช้งาน เพื่อรับส่งหนังสือต่อไป
         การอับโหลด ดาวน์โหลด เอกสาร สามารถใช้แฟ้มได้ใหญ่สุดขนาด กี่ เมกกะไบต์
         การอับโหลด ครั้งละหลายๆแฟ้มได้ ต่อแฟ้มไม่เกิน 5 เมกกะไบต์ ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษยาวไม่เกิน 30 อักษร ไม่มีช่องว่าง ถ้าต้องการให้แฟ้มต้นฉบับเป็นภาษาไทย สามารถตั้งชื่อแฟ้มต้นฉบับเป็นภาษาไทยตามต้องการ แล้วกำการบีบแฟ้ม ด้วย winzip winrar หรือ 7zip แล้วตั้งชื่อแฟ้ม .zip .rar .7z เป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 20 ตัวอักษรไม่มีช่องว่าง ก่อนอับโหลด การดาน์โหลด ในระบบอินเตอเน็ตช้า ต้องรอให้ดาวน์แต่ละแฟ้มเสร็จก่อนกดดาวน์โหลดแฟ้มต่อไป ตัวอย่างชื่อแฟ้ม nhso537_333_1.rar nhso537_333_2.rar nhso537_333_3.rar nhso537_333_4.rar
         การเชื่อต่อระบบนี้เข้ากับระบบสารบรรณหน่วยงานเดิมอย่างไร
         ระบบนี้เป็นระบบรับส่งแยกอิสระไม่สามารถพ่วงต่อเข้ากับระบบเดิม ของแต่ละหน่วยงานที่มีใช้อยู่แล้ว จะเป็นระบบที่รับหนังสือที่ออกเลขจากระบบสารบรรณหน่วยงานแล้ว นำมาบันทึกหนังสือส่ง ในระบบนี้ แฟ้มแนบส่งแนบอาจต้องมีการปรับปรุงใหม่ ให้ขนาดไม่เกิน 5 เมกกะไบต์ต่อแฟ้ม และชื่อเป็นภาษาอังกฤษ หนังสือรับสามารถ ดาวน์โหลดแล้วนำไปบันทึกต่อในระบบสารบรรณหน่วยงาน ได้เลย