ข่าว ระบบ รับ-ส่ง หนังสือ  
         ปรับปรุงแฟ้มที่ต้อง อับโหลด เหลือแค่ ประเภทไฟล์ pdf xls xlsx doc dcox และ jpg ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษไม่มีช่องว่างระหว่างชื่อไฟล์ก่อนทำการอับโหลด
         สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังรับ และส่งหนังสือผ่านระบบนี้ และเก็บสำเนาไว้ให้หน่วยงานที่ร่วมใช้ไว้อ้างอิงได้ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน ขอความร่วมมือให้เปิดระบบทุกวัน
         ขอให้แจ้ง คุณเทพนิมิตร ในการให้คำแนะนำ ผ่านทางโทรศพท์ ทางไลน์ หรือขอเข้ามาให้สอนที่ สปสช.เขต 5 ได้
         อยู่ระหว่างการปรับปรุง
  คำถามที่ถามบ่อย FAQ  
 
         ลืมรหัสเข้าใช้งาน เปลี่ยน ผู้รับผิดชอบ ไม่ได้มอบไว้ให้
         โทรถามคุณ เทพนิมิตร อุทัยชิต โทร 090-8808230 คุณ ชลาลัย โพธิวิหค 085-1909353